Monitorul Oficial
nr. 365/26 aprilie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.30/12-04-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică
A
  2.   H.G. nr.514/19-04-2006 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri financiare în favoarea Societății Naționale "Nuclearelectrica" S.A. pentru finalizarea lucrărilor de investiții la Unitatea 2 CNE Cernavodă
-
  3.   H.G. nr.517/19-04-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., Sucursala de Transport Bacău
-
  4.   H.G. nr.518/19-04-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2006
-
  5.   H.G. nr.519/19-04-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
-
  6.   Decizie nr.43/20-04-2006 
DECIZIE privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale
-
  7.   Decizie nr.44/21-04-2006 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ferdinand Nagy din funcția de secretar de stat pentru participarea României la expoziții mondiale, la Ministerul Afacerilor Externe
-
  8.   Decizie nr.45/21-04-2006 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Gabriela Vasile din funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
-
  9.   Decizie nr.46/21-04-2006 
DECIZIE privind numirea domnului Ciupagea Constantin în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  10.   Decizie nr.47/21-04-2006 
DECIZIE privind numirea domnului Bogdan Popescu în funcția de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru
-
  11.   O. nr.245/14-04-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 639/2005 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice, studii sumare de amenajare și studii de transformare a pășunilor împădurite
A
  12.   O. nr.167/13-04-2006 (C.N.A.S.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate și raportate în aplicația "DRG Național V4" și a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate și nevalidate, solicitate spre revalidare
-


Luni, 21 octombrie 2019, 23:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.