Monitorul Oficial
nr. 692/14 august 2006

Publicare
  1.   O.G. nr.36/02-08-2006 
ORDONANȚĂ privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
V
  2.   O.G. nr.38/09-08-2006 
ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
-
  3.   H.G. nr.1.008/02-08-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea închiderii definitiveși monitorizării factorilor de mediu postînchidere aunor mine și cariere, etapa a IX-a
-
  4.   Decizie nr.224/11-07-2006 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei pentrunegocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică și drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale
-
  5.   Decizie nr.240/31-07-2006 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei pentrunegocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecția publică a operelor cinematografice
-
  6.   Decizie nr.7/28-07-2006 (C.M.R.)
DECIZIE privind modificarea organizării activității de acordare a avizelor anuale pentru prelungirea activității medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare
-


Luni, 23 mai 2022, 21:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.