Monitorul Oficial
nr. 980/7 decembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.435/27-11-2006 
LEGE privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
-
  2.   D. nr.1.320/24-11-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
-
  3.   D.C.C. nr.760/31-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  4.   D.C.C. nr.761/31-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
V
  5.   D.C.C. nr.771/07-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), ale art. 6 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările și completările ulterioare
V
  6.   D.C.C. nr.782/07-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  7.   D.C.C. nr.783/07-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 și art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală
V
  8.   O. nr.313/21-11-2006 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie
A
  9.   O. nr.316/07-11-2006 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor privind evaluările probabilistice de securitate nucleară pentru centralele nuclearoelectrice
-
  10.   O. nr.323/09-11-2006 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 353/2001 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind radioprotecția operațională a lucrătorilor externi
-
  11.   O. nr.324/09-11-2006 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică
A
  12.   O. nr.329/15-11-2006 (C.N.C.A.N.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind aprobarea Instrucțiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1.493/93 din 8 iunie 1993 privind expedițiile de substanțe radioactive între statele membre
V
  13.   O. nr.767/22-11-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea Catalogului național al surselor pentru materiale forestiere de reproducere din România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 269/2001
A
  14.   O. nr.1.409/15-09-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Comisiei nr. 1.053/2006 de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea susținerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII)
-


Joi, 17 octombrie 2019, 21:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.