Monitorul Oficial
nr. 999/14 decembrie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.1.761/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  2.   H.G. nr.1.762/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele județe
-
  3.   H.G. nr.1.763/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Dézsi Iosif Zoltán, la cerere, din funcția publică de subprefect al județului Harghita
-
  4.   H.G. nr.1.764/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Ladányi László-Zsolt în funcția publică de subprefect al județului Harghita
-
  5.   H.G. nr.1.765/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al județului Mureș
-
  6.   H.G. nr.1.766/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Bárczi Gyoœzoœ István în funcția publică de subprefect al județului Mureș
-
  7.   H.G. nr.1.767/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Chirilă Alexandru, la cerere, din funcția publică de subprefect al județului Timiș
-
  8.   H.G. nr.1.768/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind indexarea unor venituri ale populației începând cu luna ianuarie 2007
-
  9.   H.G. nr.1.769/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului
-
  10.   H.G. nr.1.770/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-
  11.   H.G. nr.1.771/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru construirea, reabilitarea și consolidarea unor lăcașuri de cult
-
  12.   H.G. nr.1.772/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
  13.   H.G. nr.1.773/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  14.   H.G. nr.1.774/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 07:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.