Monitorul Oficial
nr. 1000/14 decembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.462/12-12-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  2.   D. nr.1.370/08-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
  3.   H.G. nr.1.749/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău", județul Bacău
-
  4.   H.G. nr.1.750/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum și accidentaților de război în afara serviciului ordonat
-
  5.   H.G. nr.1.776/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ preuniversitar de stat
-
  6.   H.G. nr.1.777/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 650/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanțarea unor acțiuni aferente Programului "Sibiu capitală culturală europeană 2007"
-
  7.   H.G. nr.1.778/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006
-
  8.   H.G. nr.1.788/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru reglementarea situației juridice a unui imobil
-
  9.   O. nr.277/29-11-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de autorizare a cantaxantinei în hrana pentru animale
-
  10.   O. nr.788/12-12-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 71/2006 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
-
  11.   H. nr.37/28-11-2006 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 18/2006 pentru modificarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative
-


Duminică, 25 august 2019, 01:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.