Monitorul Oficial
nr. 33/17 ianuarie 2007

Publicare
  1.   L. nr.7/09-01-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
  2.   D. nr.8/08-01-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
  3.   L. nr.18/09-01-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
-
  4.   D. nr.19/08-01-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
-
  5.   L. nr.19/11-01-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  6.   D. nr.38/10-01-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
  7.   L. nr.20/11-01-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acțiuni deținut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
-
  8.   D. nr.39/10-01-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acțiuni deținut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
-
  9.   L. nr.21/11-01-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  10.   D. nr.40/10-01-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  11.   D. nr.45/12-01-2007 
DECRET pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Convenției asupra protecției patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
-
  12.   D. nr.46/12-01-2007 
DECRET pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării unor amendamente la anexa la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de Comitetul de Facilitare al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 și prin Rezoluția FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002
-
  13.   D. nr.47/12-01-2007 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România și Comunitățile Europene privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, semnat la București la 27 octombrie 2006, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
-
  14.   Decizie nr.8/16-01-2007 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Călin Ovidiu-Vasile din funcția de secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
-
  15.   Decizie nr.9/16-01-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Bálint Márton Porcsalmi în funcția de secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
-
  16.   O. nr.1.365/14-12-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 657/2006 pentru aprobarea modelelor și conținutului formularelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală
-
  17.   O. nr.1.806/321/29-12,09-11-2006 (M.S.P., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante
-
  18.   O. nr.15/08-01-2007 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu
A
Rectificare:
  19.   H.G. nr.348/16-03-2006 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  20.   H.G. nr.1.745/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-
  21.   O.U.G. nr.133/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene
A


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 07:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.