Monitorul Oficial
nr. 365/29 mai 2007

Publicare
  1.   H.G. nr.429/09-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002
A
  2.   H.G. nr.468/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Alba
-
  3.   H.G. nr.470/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi
A
  4.   H.G. nr.487/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2007-2008
-
  5.   Decizie nr.157/25-05-2007 
DECIZIE privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare
-
  6.   O. nr.709/15-05-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile de inspecție fiscală
A
  7.   Decizie nr.332/16-05-2007 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale "B&P COMPANY BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE" - S.R.L
-
Republicare:
  8.   L. nr.188/08-12-1999 
LEGE privind Statutul funcționarilor publici
A


Marți, 19 octombrie 2021, 17:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.