Monitorul Oficial
nr. 454/5 iulie 2007

Publicare
  1.   L. nr.198/02-07-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
-
  2.   D. nr.664/28-06-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului
-
  3.   L. nr.203/02-07-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
A
  4.   D. nr.669/28-06-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
  5.   L. nr.217/02-07-2007 
LEGE pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
A
  6.   D. nr.683/28-06-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
-
  7.   D. nr.685/03-07-2007 
DECRET privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protecție și Pază și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
-
  8.   H.G. nr.671/28-06-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
A
  9.   H.G. nr.672/28-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.882/2005 privind înființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură
-
  10.   H.G. nr.678/28-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
-
  11.   Decizie nr.191/03-07-2007 
DECIZIE privind trecerea domnului Ferdinand Nagy din funcția publică de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în funcția publică de secretar general al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
-
  12.   O. nr.200/22-06-2007 (A.N.C.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licenței globale de export de produse militare, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004
-
  13.   O. nr.1.685/28-05-2007 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor privind asigurarea condițiilor de derulare a activităților convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socio-economică
-


Luni, 23 noiembrie 2020, 18:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.