Monitorul Oficial
nr. 707/19 octombrie 2007

Publicare
  1.   D. nr.900/15-10-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  2.   D. nr.901/15-10-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  3.   D. nr.902/16-10-2007 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007
-
  4.   D. nr.903/16-10-2007 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 31 mai 2007
-
  5.   D.C.C. nr.797/27-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  6.   H.G. nr.1.195/04-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  7.   H.G. nr.1.247/17-10-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru județul Călărași
-
  8.   H.G. nr.1.248/17-10-2007 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor și Reformei Administrative pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru aniversarea împlinirii a 20 de ani de la mișcarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987
-
  9.   H.G. nr.1.249/17-10-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județul Galați
-
  10.   H.G. nr.1.251/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înființarea Regiei autonome ”Administrația română a serviciilor de trafic aerian” - ROMATSA
V
  11.   H.G. nr.1.257/17-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înființarea Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă ”T.B.R.C.M.” - S.A.
-
  12.   O. nr.875/16-10-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 97/2007 privind aprobarea structurii serviciilor și a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Agenției Naționale de Consultanță Agricolă și ale unităților subordonate acesteia, a cuantumului tarifelor, precum și a modalităților de încasare și de utilizare a fondurilor pentru anul 2007
-
  13.   H. nr.15/17-10-2007 (C.N.I.)
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate
-


Miercuri, 16 octombrie 2019, 16:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.