Monitorul Oficial
nr. 893/28 decembrie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.953/30-10-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  2.   D.C.C. nr.1.112/27-11-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  3.   O. nr.976/14-12-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea prețurilor de referință pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund
-
  4.   O. nr.2.144/946/17-12,13-12-2007 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale "n cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007
-
  5.   Decizie nr.3.442/19-12-2007 (A.N.R.C.T.I.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale
A
  6.   O. nr.3.492/C/13-12-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru modificarea și completarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și avansare, precum și condițiile pentru modificarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.854/C/2004
-


Vineri, 19 august 2022, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.