Monitorul Oficial
nr. 219/21 martie 2008

Publicare
  1.   H.G. nr.216/05-03-2008 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informații Externe, în scopul restituirii către persoana îndreptățită, și pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  2.   O. nr.13/21-02-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerințele minime pentru înregistrarea de informații cu ocazia inspecțiilor în exploatațiile în care animalele sunt ținute pentru scopuri zootehnice
-
  3.   O. nr.170/179/10-03,13-03-2008 (M.M.F.E.Ș., I.N.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al președintelui Institutului Național de Statistică privind completarea Clasificării ocupațiilor din România
-
  4.   O. nr.769/C/17-03-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-


Duminică, 25 octombrie 2020, 07:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.