Monitorul Oficial
nr. 413/2 iunie 2008

Publicare
  1.   L. nr.119/27-05-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov, în scopul construirii unui campus universitar
-
  2.   D. nr.532/26-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov, în scopul construirii unui campus universitar
-
  3.   L. nr.120/27-05-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
  4.   D. nr.533/26-05-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
-
  5.   L. nr.121/27-05-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
-
  6.   D. nr.534/26-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
-
  7.   L. nr.122/27-05-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
A
  8.   D. nr.535/26-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
-
  9.   L. nr.125/27-05-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale
-
  10.   D. nr.538/26-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale
-
  11.   L. nr.126/27-05-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
-
  12.   D. nr.539/26-05-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
-
  13.   L. nr.127/27-05-2008 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  14.   D. nr.540/26-05-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  15.   O. nr.1.399/C/23-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  16.   O. nr.1.603/22-05-2008 (M.E.F.)
ORDIN al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali
-
  17.   H. nr.242/22-05-2008 (C.I.F.G.A..)
H O T Ă R Â R E pentru modificarea Normelor privind derularea activității de emitere în numele și în contul statului a garanției pentru întreprinderi mici și mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), a Normelor privind operațiunile de emitere a garanțiilor de export de către EXIMBANK în numele și contul statului (exporturi de mărfuri generale) — cod ISO: NI-GAR-03-III/0, precum și a Normelor privind derularea activității de emitere, în numele și în contul statului, a garanției pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)
-


Joi, 15 aprilie 2021, 19:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.