Monitorul Oficial
nr. 422/5 iunie 2008

Publicare
  1.   D.C.C. nr.467/22-04-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  2.   H.G. nr.575/28-05-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative în domeniul public al comunei Urziceni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Urziceni, județul Satu Mare
-
  3.   O. nr.1.000/340/19-05,06-05-2008 (M.S.P., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea modelului unic al formularului de scrisoare medicală utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate
-
  4.   O. nr.1.355/C/20-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  5.   O. nr.1.494/C/29-05-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind încasarea de către oficiile registrului comerțului a taxei judiciare de timbru pentru cererile aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat la oficiul registrului comerțului
-
  6.   Listă/05-06-2008 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile din municipiul Focșani care primesc subvenții de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-


Duminică, 25 octombrie 2020, 06:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.