Monitorul Oficial
nr. 730/28 octombrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.221/27-10-2008 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
A
  2.   D. nr.1000/24-10-2008 
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
-
  3.   D.C.C. nr.1.067/14-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. 1 și alin. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
V
  4.   O.U.G. nr.128/08-10-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni
V
  5.   H.G. nr.1.333/22-10-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
A
  6.   O. nr.498/11-08-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Planurilor de conturi și a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-


Duminică, 22 mai 2022, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.