Monitorul Oficial
nr. 789/25 noiembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.294/14-11-2008 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
-
  2.   D. nr.1.124/13-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
-
  3.   L. nr.295/14-11-2008 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
-
  4.   D. nr.1.125/13-11-2008 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică
-
  5.   L. nr.296/14-11-2008 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
  6.   D. nr.1.126/13-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
  7.   D. nr.1.104/12-11-2008 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Serviciul de Protecție și Pază
-
  8.   D.C.C. nr.1.095/15-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 611 din Codul de procedură penală
V
  9.   D.C.C. nr.1.101/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2) și art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe
V
  10.   D.C.C. nr.1.105/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 lit. a) și art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
V
  11.   D.C.C. nr.1.106/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
V
  12.   D.C.C. nr.1.123/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 și ale art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
V
  13.   D.C.C. nr.1.125/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
V
  14.   D.C.C. nr.1.138/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal
V
  15.   D.C.C. nr.1.139/16-10-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală
V
  16.   D.C.C. nr.1.193/11-11-2008 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. II alin. (2) și art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  17.   O.U.G. nr.166/19-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
V
  18.   O.U.G. nr.167/19-11-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităților didactice și de cercetare din învățământul universitar de masterat și din învățământul universitar de doctorat
V
  19.   H.G. nr.1.422/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Complex Sportiv de Natație" - Otopeni, județul Ilfov
-
  20.   H.G. nr.1.442/12-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani
-
  21.   H.G. nr.1.455/12-11-2008 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției României pentru activitățile Centrului Regional de Asistență pentru Implementarea Controlului Armamentelor
-
  22.   H.G. nr.1.456/12-11-2008 
HOTĂRÂRE privind preluarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
-
  23.   H.G. nr.1.474/19-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2008, între Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
-
  24.   H.G. nr.1.475/19-11-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecție și Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008
-
  25.   H.G. nr.1.488/19-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 451/2008 privind aprobarea subvenției unitare acordate pentru acțiuni de ecologizare Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
-
  26.   Decizie nr.236/20-11-2008 
DECIZIE privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru
A
  27.   O. nr.1.896/20-11-2008 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială Filiala UZINA MECANICA CUGIR - S.A.
-


Sâmbătă, 25 iunie 2022, 12:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.