Monitorul Oficial
nr. 842/15 decembrie 2008

Publicare
  1.   D. nr.1.301/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.1.302/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  3.   D. nr.1.303/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  4.   D. nr.1.304/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  5.   D. nr.1.305/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  6.   D. nr.1.306/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror
-
  7.   D. nr.1.307/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  8.   D. nr.1.308/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  9.   D. nr.1.309/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  10.   D. nr.1.310/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  11.   D. nr.1.311/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  12.   D. nr.1.312/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  13.   D. nr.1.313/09-12-2008 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  14.   D. nr.1.314/09-12-2008 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării
-
  15.   D. nr.1.315/09-12-2008 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării
-
  16.   O.U.G. nr.211/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații
V
  17.   O.U.G. nr.213/04-12-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
V
  18.   H.G. nr.1.549/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  19.   H.G. nr.1.566/25-11-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora
-
  20.   H.G. nr.1.604/04-12-2008 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008
-
  21.   H.G. nr.1.605/04-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri privind menținerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) până la sfârșitul mandatului
-
  22.   H.G. nr.1.639/10-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
-
  23.   Decizie nr.246/11-12-2008 
DECIZIE privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Departamentului pentru Relația cu Parlamentul
-
  24.   Decizie nr.247/11-12-2008 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Mihaela Bărbulețiu din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Române pentru Investiții Străine
-
  25.   Decizie nr.248/11-12-2008 
DECIZIE pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Gheorghiu din funcția de secretar de stat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, cultură, educație și știință la Ministerul Afacerilor Externe
-
  26.   Decizie nr.339/05-12-2008 (A.S.S.I.)
DECIZIE a președintelui Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale privind cadrul general al operării și utilizării sistemului "Ghișeul virtual de plăți"
-
  27.   O. nr.409/25-06-2008 (M.M.F.E.Ș.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  28.   O. nr.1.494/05-12-2008 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor privind aprobarea Evaluărilor de securitate a facilităților portuare aparținând Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța pentru zona de interes Portul Constanța
-
  29.   Decizie nr.1.082/02-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind stabilirea stării de insolvență, declanșarea procedurii de faliment și retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale Societatea de Asigurări și Reasigurări EUROASIG - S.A.
-
  30.   Decizie nr.1.083/02-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societății Comerciale Societatea de Asigurări și Reasigurări EUROASIG - S.A., precum și revocarea administratorului special
-
  31.   Decizie nr.1.084/02-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415/2008 și aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societății Comerciale SOLVENTA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
Rectificare:
  32.   H.G. nr.1.421/04-11-2008 
HOTĂRÂRE privind preluarea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Argeș și din administrarea Consiliului Județean Argeș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  33.   D. nr.1.107/12-11-2008 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Telecomunicații Speciale
-


Marți, 29 septembrie 2020, 20:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.