Monitorul Oficial
nr. 889/29 decembrie 2008

Publicare
  1.   L. nr.274/07-11-2008 
LEGE pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
-
  2.   D. nr.1.086/06-11-2008 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
-
  3.   H.G. nr.1.517/25-11-2008 
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare în domeniul public al municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, județul Maramureș
-
  4.   H.G. nr.1.621/04-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" și a componenței nominale a Consiliului științific și a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile
-
  5.   H.G. nr.1.688/17-12-2008 
HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate"
-
  6.   H.G. nr.1.698/17-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Roman"
-
  7.   H.G. nr.1.700/17-12-2008 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 51, Alexandria-Zimnicea, km 2+600-km 43+783"
-
  8.   H.G. nr.1.707/17-12-2008 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru construcția, reparația și amenajarea unor unități de asistență socială
-
  9.   O. nr.131/22-12-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare și utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007
A
  10.   O. nr.132/22-12-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pieței centralizate participanților la piețele administrate de acesta și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
A
  11.   O. nr.133/22-12-2008 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii prețurilor și tarifelor reglementate
A
  12.   Decizie nr.1.090/03-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale CONSULTANT A.A. - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  13.   Decizie nr.1.116/09-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  14.   Decizie nr.1.143/15-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  15.   Decizie nr.1.144/15-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  16.   Decizie nr.1.152/15-12-2008 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca societate de asigurare a Societății Comerciale AEGON ASIGURĂRI DE VIAȚĂ - S.A.
-


Marți, 25 iunie 2019, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.