Monitorul Oficial
nr. 326/15 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.156/08-05-2009 
LEGE pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
-
  2.   D. nr.774/07-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
-
  3.   Decizie nr.11/07-05-2009 (A.N.R.M.)
DECIZIE privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apelor termominerale din perimetrul Haieu-Rugu
-
  4.   O. nr.14/16-03-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber
V
  5.   O. nr.80/06-05-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă
-
  6.   O. nr.225/07-05-2009 (A.N.P.H.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de selectare și finanțare a proiectelor în domeniul protecției persoanelor cu handicap pentru anul 2009
A
  7.   O. nr.275/28-04-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru modificarea Reglementării tehnice "Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță", indicativ ST 009-05, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.944/2005
A
  8.   O. nr.286/06-05-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  9.   O. nr.299/07-05-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 218/2008
-
  10.   O. nr.544/22-04-2008 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară
A
  11.   O. nr.3765/30-04-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare și a Calendarului admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2009-2010
-
  12.   O. nr.3842/04-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.164/2008 privind organizarea și desfășurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a și a VIII-a în anul școlar 2008-2009
-
  13.   O. nr.4038/06-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.742/2008
-


Marți, 28 iunie 2022, 08:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.