Monitorul Oficial
nr. 339/21 mai 2009

Publicare
  1.   L. nr.112/14-04-2009 
LEGE pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
-
  2.   Protocol/21-05-2003 
PROTOCOL privind Registrul poluanților emiși și transferați
-
  3.   D. nr.632/13-04-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
-
  4.   D.C.C. nr.380/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală și ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  5.   D.C.C. nr.382/19-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 171 alin. 2 și art. 2781 alin. 8 și 9 din Codul de procedură penală și ale art. 281 din Codul penal
V
  6.   D.C.C. nr.590/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
V
  7.   O. nr.46/12-05-2009 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping
A
  8.   O. nr.47/12-05-2009 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel
-
  9.   O. nr.621/14-05-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Autorității Navale Române
A
  10.   O. nr.675/08-04-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind aprobarea Prescripției tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerințe generale pentru sistemele și componentele care rețin presiunea din instalațiile nucleare
V


Duminică, 25 iulie 2021, 12:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.