Monitorul Oficial
nr. 351/26 mai 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.568/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, a art. 1 și art. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și a ordonanței în întregul ei
V
  2.   H.G. nr.405/01-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  3.   H.G. nr.594/13-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
-
  4.   H.G. nr.616/20-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
A
  5.   H.G. nr.617/20-05-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
-
  6.   Decizie nr.12/13-05-2009 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Deva - Mureș
-
  7.   Decizie nr.13/13-05-2009 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de argilă comună din perimetrul Dealul Humăriei, județul Iași
-
  8.   Decizie nr.69/20-05-2009 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remunerațiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale
-


Luni, 19 aprilie 2021, 01:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.