Monitorul Oficial
nr. 379/4 iunie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.741/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și a dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  2.   D.C.C. nr.747/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
V
  3.   D.C.C. nr.749/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
V
  4.   H.G. nr.641/27-05-2009 
HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptățite
-
  5.   H.G. nr.642/27-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea
-
  6.   H.G. nr.643/27-05-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Călărași în domeniul public al municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași
-
  7.   O. nr.336/19-05-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare
A
  8.   O. nr.1233/22-05-2009 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcționari publici care ocupă funcții publice generale de conducere și execuție, precum și funcții publice specifice asimilate acestora
A
  9.   O. nr.4115/11-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru certificarea competențelor profesionale în învățământul liceal, filiera vocațională
-
Rectificare:
  10.   O. nr.741/C/02-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Joi, 02 decembrie 2021, 12:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.