Monitorul Oficial
nr. 461/3 iulie 2009

Publicare
  1.   L. nr.253/30-06-2009 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  2.   D. nr.1.118/30-06-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  3.   D.C.C. nr.616/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   D.C.C. nr.653/30-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
V
  5.   D.C.C. nr.655/30-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  6.   D.C.C. nr.662/30-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
V
  7.   D.C.C. nr.681/05-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. (3) și art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  8.   D.C.C. nr.736/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
V
  9.   D.C.C. nr.739/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 1, 7 și 11 din Codul de procedură penală și ale art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
V
  10.   D.C.C. nr.838/27-05-2009 
DECIZIE referitoare la sesizarea formulată de Președintele României, domnul Traian Băsescu, privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o parte, și Parlamentul României și Guvernul României, pe de altă parte
-
  11.   Decizie nr.29/09-06-2009 (A.R.C.E.)
DECIZIE a președintelui Agenției Române pentru Conservarea Energiei privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activităților de elaborare a auditurilor energetice
A
  12.   O. nr.122/23-06-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind aprobarea conținutului-model al Angajamentului pentru participanții declarați admiși la programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public
A
Rectificare:
  13.   D. nr.37/26-02-2000 
DECRET privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 și a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989
-
  14.   O. nr.3.038/C/02-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.648/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.575/30-04-2009 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71
-
  17.   H.G. nr.581/13-05-2009 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru județul Suceava
-


Miercuri, 12 august 2020, 06:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.