Monitorul Oficial
nr. 506/22 iulie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.831/26-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 5 și art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.832/26-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33 și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  3.   D.C.C. nr.839/02-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  4.   D.C.C. nr.843/02-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2 pct. 8, art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a celor ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  5.   D.C.C. nr.844/02-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 lit. b), art. 34, 35, 43, 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) și art. 55 alin. (4), (5) și (6) din Legea concurenței nr. 21/1996
V
  6.   D.C.C. nr.852/09-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil
V
  7.   D.C.C. nr.854/09-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 din Codul de procedură civilă și ale art. 1441 din Codul civil
V
  8.   D.C.C. nr.913/23-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
V
  9.   H.G. nr.807/15-07-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit și pentru stabilirea contravențiilor și a modului de sancționare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003
A
  10.   Decizie nr.588/22-07-2009 
DECIZIE privind înființarea și componența Consiliului pentru Raționalizarea Cheltuielilor Publice
A


Duminică, 25 octombrie 2020, 07:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.