Monitorul Oficial
nr. 631/23 septembrie 2009

Publicare
  1.   H.P. nr.32/21-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2009 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
-
  2.   D. nr.1.334/21-09-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  3.   D. nr.1.335/21-09-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
-
  4.   D.C.C. nr.1.021/09-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
-
  5.   D.C.C. nr.1.022/09-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
-
  6.   Decizie nr.610/22-09-2009 
DECIZIE privind prelungirea promovării temporare a doamnei Virginia Ștefănică în funcția publică vacantă de secretar general al Ministerului Mediului
-
  7.   O. nr.66/27-08-2009 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 48/2009 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
A
  8.   O. nr.78/10-09-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007
A
  9.   O. nr.M.95/14-09-2009 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apărării Naționale
-
  10.   O. nr.216/10-09-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind cercetarea penală a personalului din structurile Ministerului Administrației și Internelor
-
  11.   O. nr.221/15-09-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 681/2008 privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Administrației și Internelor
A
  12.   O. nr.708/14-09-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru suspendarea desemnării Laboratorului de Protecție Termică și Economie de Energie aparținând de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor INCERC București
-
  13.   C. nr.34/16-09-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2009
-
Republicare:
  14.   D.-L. nr.118/30-03-1990 
DECRET-LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
V
Rectificare:
  15.   H.C.D. nr.41/16-09-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-


Miercuri, 20 octombrie 2021, 19:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.