Monitorul Oficial
nr. 761/9 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.329/05-11-2009 
LEGE privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
V
  2.   D. nr.1.644/05-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
  3.   H.G. nr.1.283/28-10-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea traseului drumului național DN 1A, km 185+933 - km 190+070, din municipiul Săcele, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
-
  4.   H.G. nr.1.285/28-10-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului "Monitorizarea radioactivității și a conținutului de metale grele a principalilor factori de mediu și influența lor asupra ecosistemelor pe traseul râului Crișul Negru în Euroregiunea Bihor-Bekes", din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Ungaria, PHARE CBC RO-HU 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 "Dezvoltarea integrității spațiale, fizice și de infrastructură"
-
  5.   H.G. nr.1.289/28-10-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea proiectului "Management comun România-Republica Moldova pentru protecția calității aerului", din cadrul Programului de vecinătate România-Republica Moldova 2004-2006, componenta PHARE CBC 2006, prioritatea 1 "Dezvoltare economică și socială"
-
  6.   O. nr.1.373/02-11-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 431/2004 privind organizarea și funcționarea laboratoarelor și compartimentelor de igiena radiațiilor ionizante aflate în rețeaua Ministerului Sănătății
-
  7.   O. nr.5.097/09-09-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de studiu din învățământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial
-
  8.   Decizie nr.804/28-10-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu interzicerea temporară a exercitării activității a Societății Comerciale "Solventa - Broker de Asigurare" - S.R.L.
-


Duminică, 05 aprilie 2020, 21:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.