Monitorul Oficial
nr. 842/7 decembrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.413/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Oficiului Român pentru Adopții
A
  2.   H.G. nr.1.419/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale
-
  3.   H.G. nr.1.422/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală
-
  4.   H.G. nr.1.424/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
-
  5.   H.G. nr.1.463/25-11-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea imobilului "Palatul administrativ", aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Instituției Prefectului Județului Dâmbovița în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
-
  6.   H.G. nr.1.464/25-11-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.1.465/25-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
-


Duminică, 28 februarie 2021, 09:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.