Monitorul Oficial
nr. 860/10 decembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.353/11-11-2009 
LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
-
  2.   D. nr.1.669/10-11-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cadrul instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007
-
  3.   D.C.C. nr.1.577/19-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) teza întâi din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  4.   H.G. nr.1.430/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri
A
  5.   H.G. nr.1.431/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine
A
  6.   H.G. nr.1.471/25-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina
-
  7.   H.G. nr.1.475/25-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 încheiat între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania - S.A., convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 12 martie 2009 și la București la 15 aprilie 2009, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 și la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004
-
  8.   H.G. nr.1.502/02-12-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011
-
  9.   O. nr.1.511/26-11-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare
A


Vineri, 14 august 2020, 14:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.