Monitorul Oficial
nr. 18/11 ianuarie 2010

Publicare
  1.   L. nr.4/06-01-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  2.   D. nr.5/05-01-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-
  3.   L. nr.5/06-01-2010 
LEGE pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
  4.   D. nr.6/05-01-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
-
  5.   L. nr.6/06-01-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
  6.   D. nr.7/05-01-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
  7.   L. nr.7/06-01-2010 
LEGE pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
  8.   D. nr.8/05-01-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare
-
  9.   D.C.D. nr.1/11-01-2010 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
-
  10.   O. nr.663/21-12-2009 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat privind modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 382/2009
A
  11.   O. nr.1398/6042/04-11,02-12-2009 (M.S., M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, și al ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
-


Miercuri, 20 octombrie 2021, 03:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.