Monitorul Oficial
nr. 175/18 martie 2010

Publicare
  1.   H.C.D. nr.8/17-03-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   D.C.C. nr.109/09-02-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
V
  3.   H.G. nr.198/17-03-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  4.   O. nr.383/01-03-2010 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea instrucțiunilor și a formatelor-standard de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici
-
  5.   O. nr.768/11-03,09-12-2009 (M.F.P., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008
-
  6.   H. nr.9/12-03-2010 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE privind Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2010
-
Rectificare:
  7.   H.G. nr.173/03-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecințelor restructurării și reorganizării unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
-


Vineri, 19 august 2022, 19:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.