Monitorul Oficial
nr. 392/14 iunie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.553/29-04-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
V
  2.   D.C.C. nr.694/20-05-2010 
DECIZIE asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 184 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, referitoare la modificarea dispozițiilor art. 3859 alin. 1 pct. 12 din Codul de procedură penală
V
  3.   O. nr.51/09-06-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 2/2010
-
  4.   O. nr.138/07-06-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de minimis "Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 567/2008
-


Joi, 03 decembrie 2020, 16:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.