Monitorul Oficial
nr. 507/21 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.170/16-07-2010 
LEGE pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea art. 101 din Legea locuinței nr. 114/1996
-
  2.   D. nr.829/16-07-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea art. 101 din Legea locuinței nr. 114/1996
-
  3.   D. nr.826/16-07-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler
-
  4.   D. nr.827/16-07-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Bărbăție și Credință în grad de Cavaler
-
  5.   D. nr.828/16-07-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului și Medaliei Bărbăție și Credință
-
  6.   H.G. nr.610/30-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la București la 27 februarie 2009 și la Paris la 29 iunie 2009, între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007, pentru finanțarea Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere
-
  7.   H.G. nr.625/30-06-2010 
HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor, pentru Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu, respectiv pentru comisariatele regionale ale Gărzii Naționale de Mediu și în folosința comisariatelor regionale și județene din structura Gărzii Naționale de Mediu
-
  8.   I. nr.M.80/14-07-2010 
INSTRUCȚIUNI ale ministrului apărării naționale privind stabilirea competenței pentru aprobarea scăderii din evidența contabilă a unităților militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depășesc cuantumul imputabil al pagubelor
A
  9.   O. nr.M.82/14-07-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind organizarea și funcționarea Comitetului director al proiectului "Sistem informatic de sprijin al acțiunilor militare"
A


Joi, 29 octombrie 2020, 18:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.