Monitorul Oficial
nr. 528/29 iulie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.534/02-06-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Sibiu, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Bacău și Sucursala de Transport Constanța
-
  2.   H.G. nr.611/30-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 decembrie 2009 și la București la 16 decembrie 2009, la Contractul de finanțare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. referitor la finanțarea proiectului privind modernizarea metroului din București - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006
-
  3.   H.G. nr.665/14-07-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea numărului maxim de posturi la Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
-
  4.   H.G. nr.720/14-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea restructurării și reorganizării Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
A
  5.   H.G. nr.721/14-07-2010 
HOTĂRÂRE privind delegarea domnului prof. univ. dr. Vasile Pușcaș și a domnului lector univ. dr. Bogdan Aurescu ca reprezentanți ai Guvernului României în Consiliul Superior al Institutului Universitar European de la Florența
-
  6.   H.G. nr.737/21-07-2010 
HOTĂRÂRE privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
A
  7.   O. nr.6.693/27-07-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declarației vamale la import
A
Rectificare:
  8.   H.G. nr.622/30-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007
A
  9.   O. nr.343/13-07-2010 (A.N.R.S.C.U.P.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum
-
  10.   O. nr.568/19-07-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
A


Vineri, 30 octombrie 2020, 10:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.