Monitorul Oficial
nr. 692/15 octombrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.997/29-09-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a unor mine și cariere, etapa a XI-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
-
  2.   H.G. nr.1.001/29-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 5, sectorul București-Adunații Copăceni km 7+573-km 19+220"
-
  3.   H.G. nr.1.005/29-09-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila, județul Brăila
-
  4.   O. nr.2.414/07-10-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010
-
  5.   O. nr.2.559/06-10-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
-
  6.   O. nr.2.584/12-10-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 71/2008 privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
A
Rectificare:
  7.   L. nr.171/16-07-2010 
LEGE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
V
  8.   H.G. nr.713/14-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț
-
  9.   H.G. nr.871/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  10.   O. nr.737/29-09-2010 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al prețului de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul ambulatoriu
-


Marți, 27 octombrie 2020, 03:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.