Monitorul Oficial
nr. 407/9 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.83/06-06-2011 
LEGE pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
-
  2.   D. nr.540/03-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
-
  3.   L. nr.90/06-06-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
  4.   D. nr.547/03-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
  5.   L. nr.91/06-06-2011 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
  6.   D. nr.548/03-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale
-
  7.   D. nr.529/03-06-2011 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  8.   H.G. nr.564/01-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
A
  9.   H.G. nr.571/01-06-2011 
HOTĂRÂRE privind donarea unor bunuri mobile, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, către Ministerul Apărării al Ucrainei, pentru Academia Forțelor Terestre
-
  10.   H.G. nr.572/01-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (2) și (3) ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2009 privind acceptarea de către Ministerul Apărării Naționale a unei donații de uz didactic, din partea Ministerului Apărării Naționale al Republicii Populare Chineze
-
  11.   O. nr.785/11-05-2011 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
A
  12.   C. nr.19/03-06-2011 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede din argint cu tema "Anul internațional al chimiei"
-


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 07:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.