Monitorul Oficial
nr. 427/17 iunie 2011

Publicare
  1.   L. nr.97/06-06-2011 
LEGE pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
-
  2.   D. nr.554/03-06-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea majorării capitalului deținut de România la Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre
-
  3.   L. nr.121/15-06-2011 
LEGE privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
-
  4.   D. nr.580/10-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
-
  5.   H.G. nr.605/16-06-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea secțiilor de Obstetrică și Neonatologie ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea"
-
  6.   O. nr.147/16-06-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor și excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică
-
  7.   O. nr.1042/556/16-06,15-06-2011 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
A
Rectificare:
  8.   L. nr.287/17-07-2009 
LEGE privind Codul civil
V


Miercuri, 25 noiembrie 2020, 10:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.