Monitorul Oficial
nr. 519/22 iulie 2011

Publicare
  1.   L. nr.156/05-07-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
  2.   D. nr.637/05-07-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
  3.   L. nr.163/11-07-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
-
  4.   D. nr.647/08-07-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
-
  5.   H.G. nr.715/13-07-2011 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestărilor și avizelor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările și completările ulterioare, precum și modalitățile de încasare și virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora
-
  6.   O. nr.1.193/615/21-07-2011 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
-
  7.   Decizie nr.1.382/14-07-2011 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind modificarea și completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotație și resurselor tehnice
V
Rectificare:
  8.   L. nr.65/10-05-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară
A


Miercuri, 21 octombrie 2020, 15:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.