Monitorul Oficial
nr. 600/25 august 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.800/21-06-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) teza a doua și art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  2.   D.C.C. nr.801/21-06-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  3.   D.C.C. nr.855/23-06-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
V
  4.   D.C.C. nr.881/30-06-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. c) liniuța a treia teza finală din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
V
  5.   D.C.C. nr.936/07-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
  6.   D.C.C. nr.937/07-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
V
  7.   D.C.C. nr.941/07-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  8.   D.C.C. nr.1.079/14-07-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V


Luni, 06 decembrie 2021, 08:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.