Monitorul Oficial
nr. 811/16 noiembrie 2011

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.228/20-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
V
  2.   D.C.C. nr.1.235/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  3.   D.C.C. nr.1.238/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (5), art. 92 alin. (1) lit. b), art. 94 alin. (1) și art. 167 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  4.   D.C.C. nr.1.239/22-09-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1671 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  5.   D.C.C. nr.1.291/04-10-2011 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală prin raportare la prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  6.   H.G. nr.1.091/02-11-2011 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru actualizarea valorii de inventar a bunului imobil și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  7.   H.G. nr.1.115/09-11-2011 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităților de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale
-
  8.   O. nr.1.546/11-11-2011 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravențiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătății publice
A
  9.   C. nr.38/07-11-2011 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2011
-
  10.   C. nr.39/07-11-2011 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2011
-
Rectificare:
  11.   L. nr.117/15-06-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
V


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 01:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.