Monitorul Oficial
nr. 179/20 martie 2012

Publicare
  1.   O.U.G. nr.5/13-03-2012 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
V
  2.   O. nr.57/15-03-2012 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 96/2011 pentru aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc
A
  3.   O. nr.829/05-03-2012 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind stabilirea taxei de participare la programul deformare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în anul 2012
-
  4.   O. nr.4/08-03-2012 (B.N.R.)
ORDIN referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit
-
  5.   R. nr.5/08-03-2012 (B.N.R.)
REGULAMENT privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit
V
Rectificare:
  6.   D. nr.652/22-12-1997 
DECRET privind conferirea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941-1945"
-


Marți, 17 mai 2022, 03:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.