Monitorul Oficial
nr. 189/22 martie 2012

Publicare
  1.   L. nr.28/16-03-2012 
LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
  2.   D. nr.278/15-03-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
  3.   D. nr.316/20-03-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Steaua României
-
  4.   D. nr.317/20-03-2012 
DECRET privind conferirea unor ordine
-
  5.   D. nr.318/20-03-2012 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
-
  6.   D.C.C. nr.19/17-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
V
  7.   D.C.C. nr.54/25-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a econstituționalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
V
  8.   D.C.C. nr.70/02-02-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă și ale art. 7201 din Codul de procedură civilă
V
  9.   Decizie nr.72/22-03-2012 
DECIZIE privind numirea doamnei Nicoleta Nolden în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
-
  10.   O. nr.3.413/29-02-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Disney" din municipiul București
-
  11.   O. nr.3.414/29-02-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Sfânta Inimă a lui Isus" din municipiul Zalău
-
  12.   O. nr.3.416/29-02-2012 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretul si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul
-
  13.   H. nr.6/15-03-2012 (C.C.F.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților
A


Vineri, 16 aprilie 2021, 23:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.