Monitorul Oficial
nr. 190/23 martie 2012

Publicare
  1.   L. nr.31/19-03-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  2.   D. nr.291/16-03-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  3.   L. nr.41/19-03-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
-
  4.   D. nr.301/16-03-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  5.   D.C.C. nr.18/17-01-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, 3, 6 și 7 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, ale art. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a celor din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 si anexa la Legea nr. 85/1992
V
  6.   D.C.C. nr.79/02-02-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  7.   H.G. nr.151/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
-
  8.   H.G. nr.165/13-03-2012 
HOTĂRÂRE privind aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investitii prioritare din infrastructura de gospodarire a apelor si de mediu, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestora
-
  9.   O. nr.245/16-03-2012 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
A
  10.   O. nr.1.403/05-03-2012 (S.R.I.)
ORDIN al directorului Serviciului Român de Informații pentru aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome RASIROM
-


Sâmbătă, 24 august 2019, 01:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.