Monitorul Oficial
nr. 134/27 iunie 1996

Publicare
  1.   L. nr.51/21-06-1996 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
A
  2.   L. nr.52/21-06-1996 
LEGE pentru ratificarea Conventiei dintre Romania și Republica Italiana referitoare la adoptia minorilor, semnata la Roma la 29 martie 1995
V
  3.   L. nr.53/21-06-1996 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.4/1996 privind modificarea plafonului valoric in limita caruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea și anularea timbrelor mobile
A
  4.   L. nr.54/21-06-1996 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare
A
  5.   L. nr.55/21-06-1996 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1996 privind completarea și modificarea sistemului de finanțare a cheltuielilor necesare tipăririi și difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar
V
  6.   H.C.D. nr.15/24-06-1996 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  7.   H.C.D. nr.16/24-06-1996 
HOTĂRÂRE privind validarea unui mandat de deputat
-
  8.   H.S. nr.15/24-06-1996 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  9.   D. nr.230/19-06-1996 
DECRET privind prelungirea mandatului in calitate de membru in Consiliul National al Audiovizualului a domnului Razvan Theodorescu
-
  10.   H.G. nr.474/17-06-1996 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil situat in comuna Cornu, judetul Prahova, in administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
-
  11.   H.G. nr.475/17-06-1996 
HOTĂRÂRE privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Cercetarii și Tehnologiei
-
  12.   H.G. nr.480/18-06-1996 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei nr.2 la Hotararea Guvernului nr.837/1995
-
  13.   H.G. nr.501/21-06-1996 
HOTĂRÂRE privind stabilirea pretului de achizitie garantat de stat și a primei ce se acorda de la bugetul de stat pentru cantitatile de grau preluate la fondul de consum
A
  14.   D. nr.232/21-06-1996 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finantarii activității de cercetare
-
  15.   D. nr.233/21-06-1996 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiana referitoare la adoptia minorilor, semnată la Roma la 29
-
  16.   D. nr.234/21-06-1996 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.4/1996 privind plafonul în care taxele de timbru achita prin aplicarea de timbre mobile
-
  17.   D. nr.235/21-06-1996 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.8/1996 pentru modificarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata
-
  18.   D. nr.236/21-06-1996 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.16/1996 privind modificarea sistemului de finantare a tiparirii formularelor tipizate
-
  19.   D. nr.384/05-12-1995 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica Italiana referitoare la adoptia minorilor
-
  20.   Convenție/29-03-1995 
CONVENȚIE între România si Republica Italiana referitoare la adoptia minorilor, semnata la Roma la 29 martie 1995
-


Luni, 18 octombrie 2021, 10:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.