Monitorul Oficial
nr. 453/6 iulie 2012

Publicare
  1.   L. nr.90/04-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
-
  2.   D. nr.438/02-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
-
  3.   L. nr.91/04-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni detinute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și complelarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societătii Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz "Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
-
  4.   D. nr.439/02-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni detinute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și pentru modificarea și complelarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societătii Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz "Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice
-
  5.   L. nr.93/04-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societații Naționale a Cailor Ferale Romane
-
  6.   D. nr.441/02-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societații Naționale a Cailor Ferale Romane
-
  7.   L. nr.95/04-07-2012 
LEGE privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974
-
  8.   D. nr.443/02-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974
-
  9.   L. nr.96/04-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea șl funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală șl Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
A
  10.   D. nr.444/02-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea șl funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală șl Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
  11.   L. nr.103/04-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
  12.   D. nr.452/03-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
  13.   L. nr.104/04-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finantarea rezidențiatului
-
  14.   D. nr.453/03-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finantarea rezidențiatului
-
  15.   L. nr.108/04-07-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
-
  16.   D. nr.457/03-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat
-
  17.   L. nr.111/04-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006
-
  18.   D. nr.460/03-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2006
-
  19.   D.C.D. nr.7/06-07-2012 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară
-
  20.   H.G. nr.646/27-06-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007
-
  21.   O. nr.2.273/C/21-06-2012 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru stabilirea procedurii de efectuare a plății unor titluri executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-


Miercuri, 21 aprilie 2021, 21:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.