Monitorul Oficial
nr. 509/24 iulie 2012

Publicare
  1.   D. nr.514/20-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
  2.   L. nr.144/23-07-2012 
LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
  3.   L. nr.147/23-07-2012 
LEGE pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  4.   D. nr.517/20-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  5.   L. nr.148/23-07-2012 
LEGE privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
A
  6.   D. nr.518/20-07-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
-
  7.   L. nr.149/23-07-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile
-
  8.   D. nr.519/20-07-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitătii în securitatea aviației civile
-
  9.   D.C.C. nr.530/22-05-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 1 și art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar precum și ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
V
  10.   O. nr.463/M. 62/144/2535/5217/301/168/570/09-05,11-06,20-06,20-07,14-05,25-05,01-06,25-05-2012 (M.S., M.A.N., M.A.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
-


Sâmbătă, 26 noiembrie 2022, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.