Monitorul Oficial
nr. 691/8 octombrie 2012

Publicare
  1.   L. nr.162/04-10-2012 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală
-
  2.   D. nr.617/03-10-2012 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
-
  3.   L. nr.163/04-10-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
  4.   D. nr.618/03-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
  5.   L. nr.165/04-10-2012 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz
-
  6.   D. nr.620/03-10-2012 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvente radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz
-
  7.   H.G. nr.947/26-09-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007
-
  8.   H.G. nr.961/03-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice și consulare ale celor două state, semnat la București la 6 martie 2012
-
  9.   Memorandum/06-03-2012 
MEMORANDUM de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind scutirea reciprocă de anumite impozite în favoarea misiunilor diplomatice și consulare ale celor două state
-
  10.   H.G. nr.962/03-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind condiția de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României și Statului Kuwait, semnat la București la 5 martie 2012
-
  11.   Acord/05-03-2012 
ACORD între Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind condiția de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru misiunile diplomatice ale României și Statului Kuwait
-
  12.   H.G. nr.963/03-10-2012 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  13.   O. nr.1.482/01-10-2012 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea nivelului cotizației anuale plătite de sportivii legitimați la Aeroclubul României și al tarifelor percepute de Aeroclubul României în cazul activităților pentru terți
A
  14.   O. nr.1.809/01-10-2012 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind desemnarea Societății Comerciale QUALITAS SA. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice pentru atestarea conformității produselor pentru construcții
-


Duminică, 22 mai 2022, 20:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.