Monitorul Oficial
nr. 88/11 februarie 2013

Publicare
  1.   H.P. nr.9/07-02-2013 
HOTĂRÂRE privind constituirea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
-
  2.   H.P. nr.10/07-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
-
  3.   H.P. nr.11/07-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
-
  4.   H.P. nr.12/07-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
-
  5.   H.P. nr.13/07-02-2013 
HOTĂRÂRE privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda)
-
  6.   H.P. nr.14/07-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 49/2012 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
-
  7.   H.P. nr.15/07-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
-
  8.   D.C.C. nr.1.061/11-12-2012 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V
  9.   H.G. nr.36/06-02-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011
-
  10.   H.G. nr.37/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Județean Prahova
-
  11.   H.G. nr.38/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind modificarea Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012
-
  12.   H.G. nr.39/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informații și cooperarea în domeniul reglementării activităților nucleare desfășurate în scopuri pașnice, semnat la Viena la 19 septembrie 2012
-
  13.   Memorandum/19-09-2012 
MEMORANDUM de înțelegere între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informații și cooperarea în domeniul reglementării activităților nucleare desfășurate în scopuri pașnice
-
  14.   H.G. nr.40/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
A
  15.   H.G. nr.41/06-02-2013 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Clubul Diplomatic București" ca fiind de utilitate publică
-
  16.   O. nr.M.149/13-12-2012 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Regulamentului educației fizice militare
-


Luni, 27 iunie 2022, 00:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.