Monitorul Oficial
nr. 208/12 aprilie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.77/21-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
V
  2.   D.C.C. nr.79/21-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. (1) lit. b) și art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic
V
  3.   D.C.C. nr.102/28-02-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 și ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
V
  4.   O.U.G. nr.24/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile; proprietate privată a’statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  5.   O.U.G. nr.25/10-04-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
V
  6.   Decizie nr.188/12-04-2013 
DECIZIE privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baș loan pentru a îndeplini atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
-
  7.   O. nr.207/10-04-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și control, retragere a recunoașterii, extindere a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
-


Marți, 17 mai 2022, 03:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.