Monitorul Oficial
nr. 377/26 iunie 2013

Publicare
  1.   D.C.C. nr.218/09-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  2.   D.C.C. nr.237/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2813 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
V
  3.   D.C.C. nr.256/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  4.   D.C.C. nr.260/21-05-2013 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  5.   O.U.G. nr.63/19-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  6.   O.U.G. nr.64/19-06-2013 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
V
  7.   H.G. nr.384/19-06-2013 
HOTĂRÂRE privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orașului Zimnicea, județul Teleorman, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, trecerea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine în domeniul public al orașului Zimnicea, județul Teleorman, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
-


Vineri, 30 octombrie 2020, 09:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.