Monitorul Oficial
nr. 401/3 iulie 2013

Publicare
  1.   L. nr.215/02-07-2013 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
-
  2.   D. nr.643/02-07-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
-
  3.   L. nr.217/02-07-2013 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  4.   D. nr.645/02-07-2013 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  5.   H.G. nr.419/26-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bruxelles la 26 noiembrie 2012 și la București la 27 noiembrie 2012, respectiv la 15 ianuarie 2013 și la 23 ianuarie 2013, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
-
  6.   H.G. nr.425/26-06-2013 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE)nr. 2006/2004
V
  7.   O. nr.45/11-06-2013 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat privind completarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 25/2012
-
  8.   O. nr.542/1445/881/04-06,05-06,17-06-2013 (M.F.E., M.M.S.C., M.Tr.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instrucțiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanțate în cadrul programelor operaționale 2007-2013
-
  9.   O. nr.565/1.549/17-06,18-06-2013 (M.F.E., M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Instrucțiunii privind modificarea condițiilor de plată stabilite în cadrul documentațiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanțate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată"
-


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 01:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.