Monitorul Oficial
nr. 468/29 iulie 2013

Publicare
  1.   L. nr.244/17-07-2013 
LEGE pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la București la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări
-
  2.   D. nr.687/16-07-2013 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la București la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări
-
  3.   O. nr.827/697/02-07,19-07-2013 (M.S., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun
A
  4.   O. nr.51/19-07-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A.
A
  5.   O. nr.52/19-07-2013 (A.N.R.E.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică si Gaze Naturale OPCOM - S.A
A
  6.   Decizie nr.87/09-07-2013 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecția publică a operelor cinematografice, încheiat la 12 octombrie 2011
-
  7.   H.C.S.M. nr.711/27-06-2013 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
A


Marți, 29 septembrie 2020, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.